O Topconu
 
Topcon v Evropi
Topcon Europe je bil ustanovljen leta 1970 z namenom koordinacije dejavnosti prodaje in trženja izdelkov Topcon v Evropi. Zaradi boljše podpore nadaljnjemu hitremu razvoju dveh glavnih poslovnih enot se je Topcon Europe leta 2005 razcepil v Topcon  Europe Holding, Topcon Europe Medical in Topcon Europe Positioning.

Topcon Europe Medical pokriva celotno Evropo preko razširjene prodajne mreže hčerinskih podjetij in distributerjev. Naša široka lokalna pokritost nam omogoča, da smo v tesnem stiku z oftalmologi in optiki po celi Evropi. Naš cilj je poskrbeti za hitro odzivnost  in prvovrstno storitev, kakršno naše stranke upravičeno pričakujejo.

Topcon Corporation, Japonska
Topcon Corporation je bila ustanovljen leta 1932 in se je specializiral za izdelavo optičnih instrumentov. Že od same ustanovitve se je Topcon osredotočal na kakovost in inovativnost. S časom je Topcon Corporation postal svetovna mednarodna družba s hčerinskimi podjetji v Aziji, Ameriki in Evropi. Danes Topcon zaposluje več kot 4.000 ljudi po vsem svetu in ima 10 domačih hčerinskih podjetij ter 26 prodajnih in proizvodnih hčerinskih podjetij v tujini. Topcon Corporation kotira na tokijski borzi.

Značilnosti Topcona
Topcon raziskuje možnosti, ki jih ponuja "svetloba", ustvarja nove vrednosti, usmerjene v prihodnost in prispeva k bogatitvi človeštva.

Topcon bo ohranjal visoko odzivnost, s filozofijo usmerjeno v prihodnost pa bo lahko predvidel vse spremembe in izpolnil vse zastavljene cilje, pri čemer si bo  neprestano prizadeval, da bo ostal zaupanja vreden partner vsem s katerimi sodeluje.

Topcon bo storil vse, da bo izboljšal kakovost v vseh fazah; od razvoja in zasnove do proizvoda, prodaje in storitev. Dobavljal bo izdelke najvišje kakovosti ter pomagal pri razvoju poslovanja svojih strank.

Topcon se bo prizadeval za izgradnjo medsebojnega zaupanja in sodelovanja preko prodajnih zastopnikov in drugih poslovnih partnerjev ter bo razvijal vzajemno poslovanje tako, da bo delil informacije in razvijal tesne odnose.

Topcon bo uveljavljal dvosmerno sporazumevanje s svojimi zaposlenimi in bo spoštoval različnost posameznikov, njihovih vrednot ter ustvarjalni duh, pri čemer bo spodbujal znanja zaposlenih.

Topcon bo, kot član globalne in lokalne skupnosti spoštoval globalne standarde glede človekovih pravic, zaščite okolja, delovnih standardov ter protikorupcijskih ukrepov in prispeval k izgradnji trajnega tržišča.

Topcon bo s strankami ažurno delil podatke, z njimi sodeloval pri izgradnji zaupnih odnosov ter stalno stremel k izboljšanju skupnih vrednot.