Topcon najavlja globalno predstavitev IMAGEnet® Connect

Topcon Corporation (sedež družbe: Itabashi, Tokio; Predsednik in generalni direktor: Satoshi Hirano)je uradno najavil svetovno predstavitev na trgu ** IMAGEnet Connect, prodajno nevtralnega sistema upravljanja oftalmološkega poteka dela, slik in podatkov, ki nepretrgano povezuje naprave za zdravljenje oči in sisteme, ki se uporabljajo v klinikah za poenostavljeno upravljanje s podatki.

Z nadaljevanjem rasti starejšega prebivalstva je učinkovita in gospodarna zdravstvena oskrba postavljena v ospredje. Topconova pobuda “zdravstvene nege skozi oko” podpira ta cilj z osredotočanjem na upravljanje s prognozami in zgodnjim odkrivanjem bolezni.

Da bi dosegli zastavljeni cilj, je potrebno ustvariti zdravstveno omrežje, ki je vmesnik med različnimi napravami za zbiranje in beleženje podatkov iz različnih klinik.

ifa systems AG (ifa) je bilo več kot 20 let vodilno podjetje v Evropi za oftalmološke sisteme medicinskega elektronskega arhiviranja. Z nakupom ife je Topcon pridobil platformo za pospeševanje razvoja in učinkovitih IT rešitev, ki ima centralizirano zbiranje in upravljanje s podatki v poteku dela očesne nege od presejevanja, pregledov, diagnosticiranja, zdravljenja do upravljanja s prognozami. Topconova prva takšna komercialno razpoložljiva rešitev, IMAGEnet Connect, je kombinacija odlične Topconove tehnologije strojne opreme in ifine napredne tehnologije programske opreme. Bolj konvencionalni sistemi za razvrščanje podatkov očesne nege se običajno nanašajo na  sisteme PACS*1 in IMAGEnet Connect lahko zagotovo igra določeno vlogo kot sistem PACS. V vsakem primeru IMAGEnet Connect močno presega funkcionalnost tradicionalnih sistemov PACS  s prodajno nevtralnim arhiviranjem in obširnimi sposobnostmi  upravljanja poteka dela.

IMAGEnet Connect, prodajno nevtralni oftalmološki sistem za upravljanje poteka dela, posnetkov in podatkov zagotavlja  “učinkovitost očesne nege” z bistveno več funkcijami kot spodaj omenjeni konvencionalni sistem PACS.

  • Prodajno nevtralni arhiv, ki je združljiv z več kot 450 napravami.
  • Zdravnikom omogoča, da vidijo klinične informacije na enem samem programu.
  • Zagotavlja učinkovito upravljanje s potekom dela.
  • Pametni tok sledi pacientu od prijave do odpusta.
  • Predvidena statistika izboljšuje pretok dela v praksi in skrajšuje čakalno dobo pacienta.
  • Vgrajeni interpret preskusov, kliničnih opomb, diagnoz in načrtov zdravljenja.
  • Intuitivni vnos podatkov s strukturiranimi podatki za diagnoze, skladen z ICD-10*2, SNOMED*3in LOINC*4.
  • Prodajni kanali in servisna mreža po vsem svetu. 

Obstaja precej neizpolnjenih potreb v klinikah za očesno nego, ki ne zahtevajo vseh funkcij EMR, zahtevajo pa povezljivost z obstoječimi informacijskimi sistemi. IMAGEnet Connect izpolnjuje te zahteve s povezavo na HIS/PMS*5, in tako izboljšuje klinično in operativno učinkovitost.

“Topcon je razvil rešitve, ki bodo v pomoč strokovnjakom za očesno nego, da bodo izboljšali lasten potek dela in jim pomagale pri sprejemanju kliničnih odločitev pri zagotavljanju bolj učinkovitega zdravljenja pacientov in strank,” je dejal Takashi Eto, izvršni in generalni direktor prodajnega oddelka. “Z uvedbo IMAGEnet Connect smo našim strankam omogočili čim bolj enostavno in učinkovito zbiranje in upravljanje s kliničnimi podatki.”

IMAGEnet Connect je bil predstavljen na več razstavah v Evropi, Aziji in v ZDA.
**IMAGEnet Connecta ni mogoče kupiti v vseh državah. Glede razpoložljivosti v vaši državi se obrnite na vašega trgovca ali na Topcon.

*1 PACS = Sistem za arhiviranje posnetkov in komunikacijo. Tehnologija zajema slik, ki ponuja gospodarno shranjevanje in udoben dostop do posnetkov iz več načinov delovanja  (tipi vira strojev)
*2 ICD-10 = Mednarodna statistična razvrstitev bolezni in povezanih zdravstvenih težav (ICD) 10. revizija. Medicinska klasifikacijska koda, ki jo dodeli SZO.
*3 SNOMED = Sistematizirana medicinska nomenklatura (SNOMED) s katero so pričeli v ZDA. Sistematska zbirka medicinskih izrazov, ki jo je mogoče obdelovati.
*4 LOINC = Logična identifikacijska imena in kode opažanj. Baza podatkov in univerzalni standard za identificiranje zdravstvenih laboratorijskih opažanj.
*5 HIS/PMS : Bolnišnični informacijski sistem/ Sistem za upravljanje prakse